سیل کن Tray Sealer

  • نام محصول:
    سیل کن Tray Sealer
  • ایجاد بسته بندی شکیل 
  • امکان تزریق گاز خنثی (ازت) جهت افزایش ماندگاری محصول
  • جلوگیری از خردشدن یا له شدن مواد در پرسه تامین تا مصرف
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت پند می باشد